Utførte ukeverk

Summen av faktisk arbeidede timer i referanseuka i hele landet, regnet om til antall standard fulltidsstillinger.