Arbeidsledige

Personer som ikke har en jobb, men som har søkt aktivt etter jobb de siste fire ukene, og som kunne ha tatt en jobb hvis de fikk en jobb de to neste ukene. Ufrivillig helt permitterte regnes som arbeidsledige etter en sammenhengende permittering på minst tre måneder.