Vipps-betalinger

Betalingsapp til betalinger fra bankkonti eller med internasjonale betalingskort. Brukes i Norge til overføringer av beløp eller kjøp på nettet.