Bruttoprodukt

Økonomisk merverdi opptjent gjennom produksjon, definert som produksjon minus produktinnsats.