Produksjon

All produksjon av varer og tjenester – både i offentlig og privat regi. Tall for produksjon er fra Nasjonalregnskapet.