Fullføring

Elever som har fått vitnemål eller fag-/svennebrev i løpet av de fem/seks første årene etter de begynte i videregående opplæring for første gang. Elever som har oppnådd grunnkompetanse inngår ikke i disse tallene.