Døgnbehandling

Opphold hvor overnatting finner sted på sykehus (institusjon) eller hvor overnatting var planlagt ved innleggelse.