Kapitalinnskudd

Eierandeler i foretak som ikke er aksjeselskaper.