Medianinntekt

Inntekten til den husholdningen som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til alle husholdninger er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange husholdninger med en inntekt over som under medianinntekten. Medianen må ikke forveksles med gjennomsnittet, og når man ser på inntekt, er det vanlig å bruke medianen fordi den i mindre grad blir påvirket av ekstremverdier enn det gjennomsnittet blir.