Næringsmiddel- og drikkevareindustrien

Industrinæringer som dekker produksjon og bearbeiding av ulike matvarer og drikkevarer for ferdig konsum, matvarer for videre bearbeiding, samt fôrvarer