Økonomiske regioner

Økonomisk regioner er en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune. Inndelingen bygger på kriterier som handel og arbeidsmarked og skal representere et hensiktsmessig publiseringsnivå for statistikk. En konsekvens av dette, er at de økonomiske regionene ikke kan krysse fylkesgrensene.