Annen transport

omfatter innenriks luftfart og sjøfart, fiske, fritidsbåter, jernbane, snøscooter, traktorer, anleggsmaskiner og motorredskaper. De publiseres enkeltvis til endelige tall.