Nettofinansinvesteringer

er i nasjonalregnskapet definert som samlede inntekter fratrukket samlede utgifter, men der utgifter til bruttorealinvesteringer er inkludert. Nettofinansinvesteringer sier noe om en sektor er en netto långiver eller en netto låntaker.