Beregningskode

Se nærmere om næringsgruppene som gjelder for rapportering av grunnlag for arbeidsgiveravgift i "om statistikken".