Gjennomstrømningsland

Land som fungerer som et mellomledd mellom det ultimate eierlandet og det endelige investeringsobjektet.