En gjennomsnittsdag

Siden datafangst i mediebruksundersøkelsen foregår i fire runder (en runde pr kvartal) i løpet av året og på ulike ukedager, beregner vi en gjennomsnittsdag for hele året