Konstaterte utlånstap

Kredittap på utlån når tapet er konstatert og utlånet er fraregnet i balansen.