Frikjøling

Man kan benytte frikjøling ved å hente energi fra energibrønner, eller ved hjelp av sjøvannspumper. Det kalde vannet pumpes opp til en energisentral, der vannet passerer gjennom en varmeveklser. Energien fra sjøvannet overføres til isvannskursen via varmeveksleren, og pumpes så tilbake til sjøen.