Nyregistrerte personbiler

Omfatter både nye og bruktimporterte personbiler kjøpt av privatpersoner og næringslivet