vekt

Eksporten syner produktvekt, medan oppdrettsmengda er i rund vekt. Rund vekt er vekta av fisken før han blir sløyd.