Lønnstakere

Omfatter alle sysselsatte personer som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn e.l. I SSBs statistikker brukes betegnelsen synonymt med å være ansatt. For lønnstakere med flere jobber er én av jobbene fastsatt som den viktigste (hovedarbeidsforholdet).