Forretningsmessig tjenesteyting

Omfatter undernæringene Utleie- og leasingvirksomhet, Arbeidskrafttjenester, Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester, Vakttjeneste og etterforskning, Tjenester tilknyttet eiendomsdrift, Annen forretningsmessig tjenesteyting