Sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka

Sysselsatte trukket fra de som var midlertidig fraværende hele uka på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende