Rene månedstall

sesongjusterte månedstall der vi ikke glatter med 3-måneders glidende gjennomsnitt i etterkant (slik som i Statistikkbanken).