Studiepoeng

Studiepoeng er et mål på hvor omfattende et emne eller kurs i høyere utdanning er. Studenter får godskrevet studiepoeng når de har bestått eksamen i eller oppfylt krav som stilles for å bestå et emnet/kurset.