Høy tilfredshet

I undersøkelsen spurte vi hvor fornøyd man er med livet for tiden, på en skala fra 0 (ikke fornøyd i det hele tatt) til 10 (svært fornøyd). Personer som svarer mellom 9 og 10 er gruppert sammen som ‘høy tilfredshet’.