Lite glede

I undersøkelsen spurte vi i hvilken grad man har følt glede de siste 7 dagene, på en skala fra 0 (ikke glad i det hele tatt) til 10 (glad i svært stor grad). Personer som svarer mellom 0 og 5 er gruppert sammen som at de har opplevd ‘lite glede’.