Mye bekymret

I undersøkelsen spurte vi i hvilken grad man har følt bekymring de siste 7 dagene, på en skala fra 0 (ikke bekymret i det hele tatt) til 10 (bekymret i svært stor grad). Personer som svarer mellom 6 og 10 er gruppert sammen som ‘mye bekymret’.