Gjeldsrater for lånegjeld

Lånegjeld i prosent av brutto disponibel inntekt. Lånegjelda (finansobjektet AF4) utgjorde 95 prosent av norske husholdningers gjeld ved utgangen av 4. kvartal 2018