Den største gjeldskomponenten

80 prosent av samlet gjeld er lån med pant i fast eiendom.