Islandske husholdninger i 2018

Island har ikke tall for detaljert verdipapirer eid av husholdningene i Eurostats database, men bare tall for summen av verdipapirene.