Unoterte aksjer og eierandeler

Dette er verdipapirer som ikke omsettes regelmessig på børs og det noteres ikke markedspriser for disse papirene.