Nettofordringer

Nettofordringer er fordringer fratrukket gjeld og begrepet definerer finansiell nettoformue i nasjonalregnskapet.