Helt ledige

Dette er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må disse personene ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Permitterte som søker om dagpenger, inngår også blant helt ledige. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak regnes ikke som registrert ledige.