Innvandrere

Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret.. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere.