Overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til personer som er alene om omsorgen for barn. Les mer på nav.no