Netto næringsinntekt

Omfatter inntekt av jord- og skogbruk, fiske og fangst og inntekt av annen næringsinntekt i løpet av kalenderåret. Her ekskludert foreldre- og sykepenger.