Lønnsinntekt

Omfatter lønn, honorarer og andre godtgjørelser i løpet av kalenderåret. Her ekskludert foreldre- og sykepenger.