Tap

Fradragsberettiget tap ved salg av fast eiendom, norske og utenlandske aksjer og andeler i verdipapirfond mv. i løpet av kalenderåret.