Andre kapitalinntekter

Nettoinntekt ved utleie av fast eiendom utenom næring (f.eks. fritidsbolig eller andre boliger som en leier ut, men ikke av den skattefrie typen), avkastning på «sparedelen» av livsforsikring, inntekter fra utlandet og ande uspesifiserte kapitalinntekter i løpet av året.