Gevinst

Skattepliktig gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom og gevinst av salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i verdipapirfond mv.