Yrkesinntekt

Yrkesinntekt er summen av lønnsinntekter og næringsinntekter i løpet av kalenderåret. Her ekskludert foreldre- og sykepenger.