Imputere

En statistisk metode som brukes for å beregne manglende verdier. Basert på tilgjengelige prisobservasjoner vil det etter gitte statistiske kriterier anslås hvilken pris varen/tjenesten som mangler pris vil få.