Beregnet arbeidsgiveravgift

En avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden, og som beregnes som en prosentsats av grunnlaget for arbeidsgiveravgift.