Refusjon

av sykepenger fra NAV som arbeidsgiver har forskuttert. Dette kommer til fradrag i grunnlaget ved beregning av avgift.

Som følge av myndighetenes tiltak kan arbeidsgivere nå kreve refusjon også for lønn arbeidsgivere forskutterer til permitterte og ansatte med koronarelatert sykefravær.