Pålagt å stenge eller legge om

Det første vedtaket kom 12. mars. Det har siden blitt utvidet og presisert. Gjeldende pålegg finnes i Covid-19-forskriften av 27. mars 2020. Det finnes en rekke andre smitteverntiltak i tillegg til denne forskriften.