Direkte berørt

En virksomhet anses å være direkte berørt av pålegget om stenging hvis den har en registrert næringskode som tilsier at hovedaktiviteten reguleres i Covid-19-forskriften av 27. mars 2020 § 13, 14 eller 15.