Personlig foretak

Mange personlige foretak har lav omsetning. I beregningen av antall personlige foretak omfattet av endringen er det satt som krav at samlet næringsinntekt til eierne må overstige 50 000 kroner i året.