Blandet avfall

Blandet avfall er usortert avfall. Det kan bestå av det som gjenstår når rene fraksjoner til gjenvinning er sortert ut, og den kan være en blanding av alle avfallstyper uten noen forsortering.