Gjenvinning

Fellesbetegnelse på materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse